Petra Nečasová

Přezdívka: Peťulová

Místo v lodi: pravačka

Motto: Přej a bude Ti přáno.